top of page

OM LOKALEN

Lokalen verkar som kulturell mötesplats och arbetsplats för konstnärer, kreatörer och kulturintresserade. Här erbjuds en bred verksamhet som inkluderar verkstäder, ateljéer/arbetsplatser, kursrum och galleri. Publika evenemang och mindre scenframträdanden med musik, dans och teater är en naturlig del av vår utåtriktade verksamhet. Vi bjuder in och arbetar gärna med internationella konstgrupper och gallerier men ser oss också som en bro mellan lokalbefolkningen, kommunen och den fria konsten. Vi samarbetar gärna med alla dessa parter för att förbättra Norrtälje stads konstnärliga-och-kulturella miljö.

Hos oss kan du bli medlem om du själv brinner för en konstnärlig ide som du vill förverkliga,  kanske i form av en kurs, en festival eller om du önskar arrangera utställningar eller vill hyra ateljé. Eller möjligen skapa något som kan bli en del i den fasta verksamheten?

 

Som lokalmedlem kan du arbeta i våra verkstäder, hyra kursrum, utställningslokal/danslokal och ateljéplats eller bli en del i våra arbetsgrupper. 

bottom of page