top of page

Under Kvinnoveckan 2021 på Lokalen- Norrtälje Kulturverkstad får vi besök av sju kvinnor ur historien, sju kvinnor med olika öden.
Var dag slår sig en kvinna sig ner vår sköna fåtölj i Lokalen klockan 11:00 för att svara på några få frågor om sitt liv.
Faktan om kvinnorna är sann men inte dialogen, den är en lek med tanken om vad de kunde ha svarat oss, om de vågat.
Perioden är från 1700-talet till mitten av 1900-talet.
Intervjuerna sker när dessa kvinnor hunnit med en stor del eller största delen av sitt liv.

Projekt av och med Anna Anglemark. 


Brita Biörn.
Året är 1738.
Brita var välkänd som svarande i två häxprocesser och överlevde.
På den tiden också en erkänd boterska.


 

Ulrika Eleonora Stålhammar. 
Ulrika/ Wilhelm är känd för att ha klätt sig och utgett vara man.

Tjänstgjorde som soldat och gifte sig med en kvinna i 1700-talets Småland.

Sara Elisabeth Morava.
Från Falun, året i vår fåtölj är 1780.
Sara är känd för att hon var hustru till Carl von Linné. Om man skulle frågat Carl är det tack vare henne som det gick det så bra för honom.

Märta Helena Reenstierna.

Året har hunnit bli 1815.Märta är känd, för sina fantastiska dagboksanteckningar. Hon kallas Årstafrun.Årsta låg då nära Stockholm, nu ligger det i Stockholm.

Samekvinnan Lisbeta Nilsdotter.

Året är 1820.

Lisbeta är känd, som mor till LappNils. Han blev en känd speleman tack vare henne. De arbetade ett tag med ett tungt arbete som sockenlappar.

Vilhelmina Fredrika Anne Louise.
Året har hunnit bli 1865.
Louise är känd som Drottning av Norge och Sverige och gift med Kung Karl XV. Hon fick leva med en make som hade många kvinnor och som ständigt festade.

Else Kleen.
Året hon besöker vår fåtölj är 1945.
Else var en känd journalist och en av rösträttsrörelsens drabanter. Hon skrev bla. artiklar som ledde till förbättringar inom både fångvård och institutionsvård och var samtidigt en fruktad modekritiker.
Många människor har henne att tacka för hennes mod, som lett till humana förändringar i vårt samhälle.

bottom of page